Lễ cầu siêu cho cố Htr. Tâm Ngọc - Lê Giao

1_BanTho
2_ChuLe
3_TuyenBoLyDo
4_ThapHuong
50_LamVienCauNguyen
51_LamvienCauNguyen
52_LamvienCauNguyen
53_BacGiaTruong
54_LamvienCauNguyen
6_DocTieuSu_ThoTienBiet
7_NghePhapTu
8_SauBuoiLeHoanMan
01/12 
start stop bwd fwd

 

Tiễn Biệt Anh

Rằm tháng tư âm lịch năm nay
Hình như Chư Phật đã định ngày
Người Anh quý mến rời nhân thế
Phật Tổ phóng quang tiếp dẫn ngay
 
Bầu trời Hòa Lan đượm màu tang
Cầu siêu tụng niệm trong đạo tràng
Vẫn biết vô Thường trong cuộc sống
Rơi lệ, trong lòng thấy xốn xang

Đọc thêm...
 

nganhoanh phatdan

Vui lòng nhấp chuột lên trang viết để xem trọn bài !

 

 

 

cuutro nepal

Vui lòng nhấp chuột lên trang viết để xem trọn bài !

 

 

tuthien 2015

 Vui lòng nhấp chuột lên trang viết để xem trọn bài !

 

 

giaoly osternoanh

 Vui lòng nhấp chuột lên trang viết để xem trọn bài !

 

 

 
«Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 8
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5