lientrai1

lientrai2


 

Lễ Khai Giảng niên khóa 2015/2016 GĐPT Chánh Dũng

KG1
KG10
KG11
KG12
KG13
KG14
KG15
KG16
KG17
KG18
KG19
KG2
KG20
KG21
KG22
KG23
KG24
KG25
KG26
KG27
KG28
KG29
KG3
KG30
KG31
KG32
KG33
KG34
KG35
KG36
KG37
KG38
KG39
KG4
KG40
KG41
KG42
KG43
KG44
KG45
KG46
KG47
KG48
KG49
KG5
KG50
KG51
KG52
KG53
KG54
KG55
KG56
KG57
KG58
KG59
KG6
KG7
KG8
KG9
01/59 
start stop bwd fwd

 

LienHoa2015

Vui lòng nhấp chuột lên hình để xem được rõ hơn:

 

Để biết thêm chi tiết xin xem phần nôi quychương trình trại.Và cũng xin quý phụ huynh tải về phần Einverständniserklärung cho công việc ghi danh.

 

Lễ thọ cấp của huynh trưởng Thị Hiện - Nguyễn Hữu Lộc

tại Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 Neuss

Hinh_1
Hinh_10
Hinh_11
Hinh_12
Hinh_13
Hinh_14
Hinh_15
Hinh_16
Hinh_2
Hinh_3
Hinh_4
Hinh_5
Hinh_6
Hinh_7
Hinh_8
Hinh_9
01/16 
start stop bwd fwd
 

Lễ Bế Giảng cuối niên khóa 2014/2015 GĐPT Chánh Dũng

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
01/49 
start stop bwd fwd

 
«Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 8
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5