Chương trình hoạt động Ngành Oanh năm 2015

1.    Khóa Giáo Lý Ostern: Oanh Vũ học Kinh có thưởng
•    Bài "Chú Đại Bi"
•    Thi đua thể thao
•    Thủ công
•    Văn nghệ

2.    Lễ Phật Đản:
Chương trình "Đố vui để học"
•    Địa điểm hội trường Chùa Viên Giác
•    10:00 - 12:00 giờ
Chương trình "Lễ Tắm Phật và nghe Pháp"
•    Địa điểm hồ Quan Âm
•    13:00 - 13:30 giờ Thầy CVGH giảng về ý nghĩa Lễ Phật Đản
•    13:30 – 14:00 giờ Lễ Tắm Phật
Chương trình văn nghệ
•    19:30 giờ Tất cả Huynh Trưởng Ngành và OV hợp ca bài "Châm Ngôn Oanh Vũ"

3.    Lễ Vu Lan:
Chương trình Lễ Hội Quan Âm
•    Điạ điểm lều GĐPT tại Chùa Viên Giác
•    10:00 giờ Tất cả Huynh Trưởng Ngành và OV hợp ca bài "Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn" và bài "Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú"
Chương trình "Nghe Pháp"
•    Địa điểm hồ Quan Âm
•    13:00 – 14:00 giờ Thầy CVGH giảng về ý nghĩa Lễ Vu Lan
Chương trình văn nghệ
•    19:30 giờ Tất cả Huynh Trưởng Ngành và OV hợp ca bài "Ơn Nghĩa Sinh Thành" và tặng Hoa cho Cha Mẹ
Để chương trình của Ngành Oanh có thể thực hiện được như mong muốn xin nhờ BTV và các Huynh Trưởng giúp đở và hổ trợ.

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5